ความสัมพันธ์ระหว่างการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศและระดับ ไบโอมาร์คเกอร์ของโรคอัลไซเมอร์ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบุคคลที่มีระดับเบต้า การสะสมของอะไมลอยด์ในสมอง อนุภาคแขวนลอยขนาดเล็กและก๊าซในมลพิษทางอากาศ ซึ่งเกิดจากการจราจรบนถนนเป็นหลักอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับโรคอัลไซเมอร์

มลพิษทางอากาศอาจมีผลเฉพาะกับบุคคลที่มี biomarkers โรคอยู่แล้ว ในกรณีนี้คือการสะสมของ beta-amyloid ในสมองและการสัมผัสนั้นอาจส่งผลต่อความก้าวหน้าหรือความก้าวหน้าของโรค การได้รับไนโตรเจนไดออกไซด์มากขึ้นและอนุภาคแขวนลอยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 ไมครอนหรือน้อยกว่า นั้นสัมพันธ์กับการสะสมโปรตีนเบตา-อะไมลอยด์ในสมองในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพที่เกิดขึ้นในโรคอัลไซเมอร์ ในทางกลับกัน การเปิดรับแสงที่มี PM 10 (อนุภาคที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ไมครอนหรือน้อยกว่า) และอนุภาค PM 2.5สัมพันธ์กับระดับแสงนิวโรฟิลาเมนต์ (NfL) ที่สูงขึ้นในน้ำไขสันหลัง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพของการบาดเจ็บของเส้นประสาท ผลการศึกษายังชี้ให้เห็นว่าผลกระทบของการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศต่อระดับ NfL นั้นรุนแรงกว่าในบุคคลที่มียีน APOE แปรผัน 4ยีนปัจจัยเสี่ยงหลักของโรคอัลไซเมอร์ การค้นพบนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่เสนอว่าอนุภาคขนาดเล็ก เช่น PM 2.5สามารถข้ามกำแพงเลือดและสมองไปถึงสมองได้ มลพิษทางอากาศยังเป็นหนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการอักเสบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน ซึ่งเป็นปัจจัยสองประการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเกี่ยวกับความเสื่อมของระบบประสาท